Herziene Statenvertaling Jongeren

Unieke HSV jongerenbijbel


bijbel herziene statenvertaling jongeren

€54.50

SKU: 9789065393739 Categorie: Tags: , ,

Productbeschrijving

Deze unieke uitgave bevat de complete bijbeltekst van de Herziene Statenvertaling, met daarbij heel veel extra’s voor jongeren. Waaronder enkele honderden stukjes met uitleg, verwerking en verdieping, die de jongere handvatten geven om de Bijbel beter te begrijpen.

In ieder bijbelboek een of meerdere landkaartjes en illustraties. En tientallen kleurenfoto’s. De complete Heidelbergse Catechismus is achterin opgenomen.

De HSV-Jongerenbijbel is ook beschikbaar als Android app voor telefoon en tablet. Na aankoop van de HSV-Jongerenbijbel kun je de app aanschaffen voor 9,99 euro.


Extra voor jongeren

Deze jongerenbijbel heeft de volgende unieke eigenschappen:
– Complete tekst van de Herziene Statenvertaling
– De Bijbel voor denkers en doeners, de Bijbel met hoofd, hart en handen
– Uitleg en verwerking bij ieder stukje in de Bijbel
– Inleidingen op bijbelboeken en belangrijke thema’s
– De complete Heidelbergse Catechismus verweven door de Bijbel heen
– Overzichtelijke toegang tot hoofdpersonen in de Bijbel
– Actuele themas, gekoppeld aan bijbelfragmenten

De HSV-Jongerenbijbel is een hulpmiddel bij het persoonlijk bijbellezen. Door de uitleg ga je de Bijbel beter begrijpen. Ook helpt de HSV-Jongerenbijbel jou om dieper over het Woord van God na te denken. Wat wil de Heere tegen jou zeggen?
Daarom kom je steeds prikkelende denkduwtjes tegen, zoals kaartjes, levensbeschrijvingen van Bijbelse personen en fotos. De bijbelroosters helpen je om de Bijbel door te lezen.

Het geheel is uitgevoerd in frisse kleuren, duidelijk taalgebruik en voorzien van foto’s en kaartjes om je een goede voorstelling van de Bijbelse werkelijkheid te geven. 


Informatie

Met deuterocanoniek: Nee
Met inleiding: Nee
Materiaal: full color
Snede: witsnee
Omslag: harde band
Kleur omslag: full colour
Materiaal: full color


Aanbevelingen

‘We benadrukken dat het in de omgang met de Bijbel niet alleen om het hoofd gaat, maar ook om het hart en de handen’. – Henk Russcher, hervormd predikant te Nijkerk en voorzitter van de Stichting Herziene Statenvertaling.

‘Laat duidelijk zijn: de Bijbel moet Bijbel blijven. Daarom stellen we de Bijbeltekst centraal. Daarnaast wordt de tekst in hoofdlijnen uitgelegd. Of er zijn juist interessante details vermeld. Ook staan er biografieën van bekende personen uit de Bijbel in.’ – ds. L. B. C. Boot, stuurgroep HSV-jongerenbijbel.


Over de Herziene Statenvertaling

Op initiatief van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond heeft de Stichting Herziene Statenvertaling de Statenvertaling van de Bijbel herzien. Met deze herziening, waaraan in 2002 werd begonnen, wordt beoogd de interesse van de huidige en komende generatie bij de Statenvertaling te bewaren. De medewerkers aan deze herziening waren neerlandici, predikanten uit verschillende kerken en daarnaast ook kenners van de Bijbelse grondteksten.

Waarom een Herziene Statenvertaling?
Wie een betrouwbare Nederlandse Bijbelvertaling zoekt, die zo dicht mogelijk aansluit bij de grondtekst, kiest voor de Statenvertaling. De eerste druk daarvan is al in 1637 verschenen. In de loop der eeuwen is er in de Nederlandse taal bijzonder veel veranderd en voor vele mensen, met name jongeren, is de Statenbijbel niet goed meer leesbaar, omdat de taal ervan moeilijk te begrijpen is. Daarom verschijnt er op D.V. 4 december 2010 een Herziening van de Statenvertaling.

Wat wordt bedoeld met het begrip ‘herziene’?
‘Hertalen’ en ‘herzien’ zijn twee verschillende begrippen. Het gebeurt nog wel eens dat werken van oude schrijvers worden hertaald. Dan worden verouderde woorden en uitdrukkingen vervangen door meer hedendaagse woorden en begrippen, zodat het betreffende boek beter toegankelijk is. Een vertaling uit 1637 kun je niet zomaar gaan hertalen. En dat kan al helemaal niet zonder daar de grondtekst naast te leggen. We hebben immers niet alleen te maken met veranderde taal. Er is tegenwoordig ook veel meer bekend over grondtaal en grondtekst. We doen daarom geen recht aan de bedoeling van de Statenvertalers, als we enkel en alleen wat verouderde woorden vervangen.

Waarom wijkt de Herziene Statenvertaling soms af van de Statenvertaling?
Een andere keuze dan de Statenvertaling kan verschillende redenen hebben. Het kan zijn dat een bepaald woord in de Statenvertaling tegenwoordig een andere betekenis of gevoelswaarde heeft. Op het gebied van de grondtalen zijn de laatste eeuwen vele belangwekkende nieuwe ontdekkingen zijn gedaan. Daarbij is veel nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Dat kan ook een reden zijn om van de Statenvertaling af te wijken. Meer dan eens verkiest de Herziene Statenvertaling overigens een lezing die ook in de Kanttekeningen van de Statenvertaling genoemd wordt.

Wat is het verschil met de Nieuwe Bijbelvertaling?
De Herziene Statenvertaling is een herziening van een bestaande vertaling, de Statenvertaling, en de Nieuwe Bijbelvertaling is een nieuwe vertaling, met andere uitgangspunten dan de Herziene Statenvertaling. Bij de Herziene Statenvertaling blijft altijd de Statenvertaling in de vertaling doorklinken.

Welke kerken en gemeenten maken gebruik van de Herziene Statenvertaling?
De Herziene Statenvertaling is bedoeld voor gebruik in kerken, in het onderwijs en in de gezinnen. Uit de talloze reacties is gebleken dat de Herziene Statenvertaling door vele mensen met enthousiasme ontvangen, gebruikt en gelezen wordt. Dat geldt ook voor andere gemeenteleden dan de leden van de drie kerkgenootschappen die vertegenwoordigd zijn in het bestuur van de Herziene Statenvertaling (de Nederlandse Hervormde Kerk – nu de Protestantse Kerk in Nederland – de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Gemeenten, al dan niet op persoonlijke titel).

(Bron: http://www.statenvertaling.nu/vraagaantwoord.html#1)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Herziene Statenvertaling Jongeren”


Spring naar de toolbar