Mijn Wereld Bijbel (NBV)

Nieuwe Bijbelvertaling Voor Jongeren


mijn wereld bijbel

€32.50

SKU: 9789061268659 Categorie: Tags: , ,

Productbeschrijving

Dit is een NBV-bijbel verschenen speciaal voor jongeren van de middelbare school en voor jongeren die de basisschool verlaten.

Mijn wereld Bijbel is de Nieuwe Bijbelvertaling waaraan speciale katernen zijn toegevoegd, zowel voor- als achterin. Daarin vind je leuke informatie en handige zoektips, die je kunnen helpen bij het ontdekken van de wereld van de bijbel.

Bij het lezen van de bijbel neem je ook je eigen leven mee: je vragen, je levensverhaal. Als je de teksten leest of er met anderen over praat, ontdek je wat de bijbel je te zeggen heeft, in jouw wereld nu.

Lezen in de bijbel geeft, net als geloven, een steuntje in de rug. De bijbel zet je aan het denken en maakt dat je in gesprek raakt met anderen, met God. Daarom is de bijbel een boek voor het leven!

De Nieuwe Bijbelvertaling is een complete, nieuwe vertaling vanuit de grondtekst in hedendaags Nederlands. De tekst is bedoeld als standaardvertaling voor het hele Nederlandse taalgebied.


Uitgebreide informatie

De editie, die als titel Mijn wereld Bijbel kreeg, geeft naast bijbeltekst ook culturele informatie en achtergronden bij de drie godsdiensten die verhalen uit de bijbel in de eigen traditie hebben opgenomen.

Centraal in Mijn wereld Bijbel staat de bijbeltekst van De Nieuwe Bijbelvertaling. In speciale katernen geeft Mijn wereld Bijbel achtergronden bij de cultuur waarin de bijbel is geschreven en handige zoektips. De uitgave laat zien hoe de bijbel een rol speelt tot vandaag de dag toe, bij allerlei uitingen in de westerse cultuur. Denk bijvoorbeeld aan een register van bijbelse figuren of de thematische leeswijzer met verwijzingen naar bijbelverhalen over herkenbare persoonlijke en maatschappelijke thema’s zoals verdriet, geluk en leiderschap. De uitgave noemt daarbij allerlei voorbeelden; van Rembrandt tot de Matthäus Passion en van de filmcyclus ‘In de ban van de ring’ tot de populaire thriller ‘Da Vinci Code’.

Mijn wereld Bijbel laat verder zien hoe de drie monotheïstische godsdiensten zich verhouden ten opzichte van elkaar. “De drie godsdiensten kennen wezenlijke verschillen”, stelt de uitgave, maar religieuze elementen komen op een eigen wijze in de verschillende godsdiensten voor, zoals ‘feesten’, ‘rustdag’, ‘gebedshuis’ en ook bijbelse personen, zoals Abraham.

Deze uitgave in De Nieuwe Bijbelvertaling is gedrukt in twee kleuren en bevat inleidingen op de canonieke bijbelboeken.

De kleurenkaternen (zowel voorin als achterin 12 pagina’s) heeft als inhoud: personalia, tijdslijn bijbel (jodendom, christendom, islam), globale informatie over de drie godsdiensten (culturele achtergrond, personen, feesten), cultuurdocument, geloofsdocument, bijbelse tijd, register op levensonderwerpen en levenssituaties, bijbel in film, muziek en kunst, spreekwoorden en een top 10 van gebeurtenissen.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mijn Wereld Bijbel (NBV)”


Spring naar de toolbar