Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) standaard

Goedkoopste standaard editie van de Nieuwe Bijbelvertaling


bijbel nbv

€32.50

SKU: 9789089121134 Categorie: Tags: ,

Productbeschrijving

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) standaard editie. De versie met canonieke boeken.

Deze vernieuwde uitvoering heeft dwarsverwijzingen en is voorzien van een leeswijzer. Op de ingestoken leeswijzer zijn de bijbelboeken afgedrukt en is een addendum opgenomen voor circa vijftien teksten met aanvullingen die bij het hercoderen niet compleet zijn opgenomen; het gaat voornamelijk om oorspronkelijk Aramese woorden. De leeswijzer doet tegelijk dienst als boekenlegger.

Dwarsverwijzingen zijn teksten die als parallel gelezen kunnen worden op een bijbelfragment. Bij het scheppingsverhaal van Genesis wordt bijvoorbeeld verwezen naar Psalm 104, naar Job 38/39, Johannes 1 en andere plaatsen.

Standaard, goedkoopste editie. Geschikt voor thuis, in de kerk, als boek te gebruiken, om een vergadering te openen, of als exemplaar om kinderen op school te laten meelezen.


Extra

Het bijzondere aan deze uitvoering is dat de tekst in twee kleuren is gedrukt; dit oogt eigentijds en het maakt direct het onderscheid duidelijk tussen bijbeltekst en toevoeging.

De uitgave verschijnt met duidelijke versaanwijzingen. De proza-tekst is afgedrukt op 2 kolommen; poëzie staat in de regel over 1 kolom. Het is de goedkoopste editie die verschijnt van de Nieuwe Bijbelvertaling en daarmee voor iedereen bereikbaar qua budget.


Informatie

Omslag: veelkleurige illustratie van bronteksten
Binnenwerk: toelichting op ieder bijbelboek, uitleg van moeilijke woorden, kaartjes.
Met deuterocanoniek: Nee
Met inleiding: Ja
Materiaal: full color
Snede: witsnee
Omslag: harde band
Kleur omslag: zwart-wit
Materiaal: full color


Uitleg over de Nieuwe Bijbelvertaling

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is een vertaling in hedendaags, natuurlijk Nederlands. Het is een interconfessionele vertaling, uitgebracht door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS) in samenwerking met Vlaamse partnerorganisaties.

De NBV is gepubliceerd in 2004; sindsdien zijn er meer dan een miljoen exemplaren van verkocht.

Sinds 1993 werd er aan deze bijbelvertaling gewerkt door het Nederlands Bijbelgenootschap, de Katholieke Bijbelstichting, het Vlaams Bijbelgenootschap en de Vlaamse Bijbelstichting. Het is een compleet nieuwe Bijbelvertaling vanuit de grondtalen. Men heeft geprobeerd enerzijds trouw te zijn aan de oorspronkelijke tekst, anderzijds alleen in het Nederlands gebruikelijke woorden en zinsconstructies te gebruiken (‘brontekstgetrouwheid’ en ‘doeltaalgerichtheid’).

Aan deze vertaling werd gewerkt door een heel team van theologen, neerlandici, classici en hebraïci.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) standaard”


Spring naar de toolbar