Moderne wetenschap in de Bijbel

De Bijbel is de wetenschap 3000 jaar vooruit


Moderne wetenschap in de Bijbel - Ben Hobrink

€18.50

Op voorraad

Categorieën: , Tags: , ,

Productbeschrijving

Er is wetenschap in de Bijbel, veel meer dan in enig ander boek uit de oudheid. Hoewel historische en controleerbare feiten slechts terloops worden genoemd, getuigen ze van een diep wetenschappelijk inzicht. Hoe is die kennis in de Bijbel terechtgekomen? Een fascinerende vraag!

Bioloog Ben Hobrink laat in zijn uitvoerig gedocumenteerde boek onomstotelijk zien dat de Bijbel kennis bevat die de wetenschap duizenden jaren vooruit is.

Toepassing daarvan had miljoenen mensen het leven kunnen redden, zoals bij de epidemieën van melaatsheid, pest en cholera. Ook nu zou deze kennis talloze ziektegevallen kunnen voorkomen, zoals hart- en vaatziekten en geslachtsziekten.

Zelden werd zo’n breed scala aan wetenschappelijke kennis uit de Bijbel op leesbare wijze bijeengebracht en toegelicht. Omdat veel van die kennis menselijkerwijs niet te weten viel, moet er indertijd een grote Auteur achter de vele auteurs van de Bijbel hebben gestaan.


WOORD VOORAF

De Bijbel is geen handboek voor moderne natuurwetenschappen en is ook niet geschreven om ons natuurkunde, biologie of sterrenkunde te leren. Het is een boek dat ons vertelt over de relatie tussen God en mensen. Toch is er geen enkel ander boek uit de oudheid waarin zoveel wetenschappelijk verantwoorde beweringen staan als in de Bijbel.

Het Joodse en christelijke geloof zijn verweven met een overvloed aan objectieve en controleerbare feiten, op historisch en natuurwetenschappelijk gebied. Dat kan van geen enkele andere godsdienst gezegd worden. Pas in de twintigste eeuw zijn we erachter gekomen hoe wetenschappelijk verantwoord al die feiten zijn. Als christen hoef je je niet in allerlei bochten te wringen om de geloofwaardigheid van de Bijbel te verdedigen; je staat niet ‘met de rug tegen de muur’.

Integendeel, het enige wat je moet doen, is de details in de wetenschap en in de Bijbel nauwkeurig bestuderen. Dan blijkt dat Boek in veel gevallen 3.500 jaar op de wetenschap vooruit te lopen.

De wetenschappelijke feiten in de Bijbel worden slechts terloops vermeld. Logisch, want het is immers een gééstelijk boek. Een boek dat gericht is op de omgang met God. Des te opmerkelijker is het dat zoveel van die feiten getuigen van een diep wetenschappelijk inzicht. En als zelfs zulke terloopse opmerkingen waar en belangrijk zijn voor ons lichamelijk welzijn, hoe belangrijk moet dan wel de essentiële, geestelijke boodschap zijn…! Dan kun je dat boek niet zomaar als ‘sprookjesboek’ aan de kant leggen. Dan heeft het iets te vertellen dat belangrijk is voor je eeuwige welzijn. Dan zul je een keus moeten maken.

Tot nu toe zijn er honderden boeken geschreven over de geestelijke betekenis van de wetten in de Bijbel. En al die betekenissen blijven onverminderd van kracht. Maar het boek dat u nu in handen hebt, wil een accent leggen op de wetenschappelijke feiten in de Bijbel. Daarover wordt te weinig geschreven. Het boek dat me heeft geïnspireerd om op zoek te gaan naar wetenschappelijke feiten in de Bijbel is None of these Diseases van S.I. McMillen (zie bladzijde 318), vooral de gedeelten over melaatsheid, hygiëne en besnijdenis.

Ik heb niet geschreven om het bestaan van God of de foutloosheid van de Bijbel te bewijzen, maar om u deelgenoot te maken van mijn verwondering over dat merkwaardige Boek. Een boek vol feiten die de mensen in de oudheid absoluut niet konden weten. Ik geloof dat, naarmate onze kennis toeneemt, er nog tientallen andere feiten ontdekt zullen worden, waaruit blijkt dat de Bijbel feitelijk ‘door God Zelf is geschreven’.


Kritiek op Hobrink

Tegenstanders hebben beweerd dat bepaalde informatie die Hobrink geeft onjuist of achterhaald zou zijn. Die kritiek is echter volkomen ongefundeerd. Dit boek heeft reeds veertien herdrukken gehad en bij elke herdruk heeft bioloog Ben Hobrink wijzigingen doorgevoerd, om zich ervan te verzekeren dat het boek tot in de kleinste details accuraat is en volkomen up to date met de hedendaagse wetenschappelijke kennis. Ook de uitgever heeft zich er terdege van verzekerd dat de feiten in dit boek wetenschappelijk juist zijn. Toen het boek zou worden uitgegeven door een Amerikaanse uitgever is deze er nogmaals met een uiterst fijne kam doorgegaan en heeft een lijst met aanpassingen aan de auteur doorgegeven, zodat het boek de te verwachten toets der kritiek in Amerika zou kunnen doorstaan. Er is dus zowel door de auteur, de Nederlandse als de Amerikaanse uitgever alles aan gedaan om de juistheid van de feiten in dit boek te verzekeren.


Ben HobrinkDrs. Ben Hobrink heeft biologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit en aan de Universiteit van Amsterdam, met voedingsleer als zwaartepunt. Hij werkt bij de organisatie Open Doors. Andere boeken van Hobrink zijn: ‘Evolutie, een ei zonder kip’ waarin hij feiten op een rijtje zet die aantonen dat de evolutietheorie niet zo bewezen is als men je wil doen geloven. In zijn boek ‘Jezus, Schepper of schepsel’ toont hij vanuit de Bijbel aan dat Jezus Christus God zelf is.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Moderne wetenschap in de Bijbel”


Spring naar de toolbar